You are here

Dotace z rozpočtu města Brna na rok 2019

/účelové, neinvestiční/

dotace č. smlouvy 671909 0119 74 000.- podpora v seniorské kategorii
dotace č. smlouvy 671909 3033 51 000.- celoroční tréninková činnost a soutěže mládeže
dotace č. smlouvy 671909 0837 60 000.- celoroční činnost a soutěže mládeže.